ราคากลางการจ้างที่ปรึกษาดำเนินงานโครงการส่งเสริมการประเมินและรับรองมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ดาวน์โหลดเอกสาร