ประกาศยกเลิกการจ้างที่ปรึกษาโครงการบำรุงรักษาระบบการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศกรมการท่องเที่ยว (ISMS Maintenance Activities) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ดาวน์โหลดเอกสาร