สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑ กองกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ต่างประเทศ กรมการท่องเที่ยว วันที่ ๓๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ดาวน์โหลดเอกสาร