ประกาศจ้างที่ปรึกษาจัดทำหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับชริการด้านการท่องเที่ยวและจัดการอบรมพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรและผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ดาวน์โหลดเอกสาร