ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถและน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการเดินทางสำรวจสถานที่เตรียมการจัดการประชุม ณ จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลดเอกสาร