คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ เชิญผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สมัครขอรับมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยขั้นพื้นฐาน ตามเกณฑ์

คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ เชิญผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สมัครขอรับมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยขั้นพื้นฐาน ตามเกณฑ์  "ถูกต้องตามกฎหมาย แสดงราคา ถูกสุขลักษณะ มีความปลอดภัย" สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กรมการท่องเที่ยว 02 2194010-7 ต่อ 331-332