ขอเชิญชุมชนท่องเที่ยว หรือ ชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพการเป็นเจ้าบ้านที่ดีและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐


ดาวน์โหลดเอกสาร