ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับโครงการ "GREEN TOURISM"

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับโครงการ "GREEN TOURISM"  ในวันที่ 24 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 13.00 - 18.00 น. ณ บริเวณริมชายหาดตรงข้ามศูนย์การค้าเซนทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช