ป้องกัน รับมือ RANSOMWARE PETYA สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป