ประกาศรายชื่อชุมชนที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการเป็นเจ้าบ้านที่ดีและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชน ในเขตพัฒนาการท่องเที่ยว จำนวน 16 ชุมชน

ดาวน์โหลดเอกสาร