"ขอเชิญชวนเข้าร่วมงาน พิธีมอบเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย และ งานมหกรรมท่องเที่ยวไทย"

ขอเชิญชวนเข้าร่วมงาน พิธีมอบเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย และ งานมหกรรมท่องเที่ยวไทย ที่ได้รับมาตรฐานจากกรมการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ในวันที่ 10 - 13 สิงหาคม 2560 ณ ห้องบอลรูม ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์