กรมการท่องเที่ยวเชิญมัคคุเทศก์รายงานตัว


กรมการท่องเที่ยวเชิญมัคคุเทศก์รายงานตัว ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 15 กันยายน 2560 โดยสามารถขอรับและยื่นแบบรายงานตัวได้ที่ สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กลาง กรมการท่องเที่ยว ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 18.00 น. สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขา ทั้ง 14 สาขา และสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ทุกจังหวัด ในวันและเวลาราชการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-219-4010-7 ต่อ 142, 631, 710 หรือ 02-401-1111