กรมการท่องเที่ยว จัดอบรมหลักสูตรภาษาต่างประเทศเพื่อการท่องเที่ยว วัด-วัง รอบเกาะรัตนโกสินทร์สำหรับมัคคุเทศก์ (ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาเกาหลี)

ดาวน์โหลดเอกสาร