ประกาศ การอบรม เรื่อง ขั้นตอนในการขอรับการสนับสนุนมาตรการส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย รวมถึงกฎ และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ดาวน์โหลดเอกสาร