แผ่นพับเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจกองทุนคุ้มครองธุรกิจนำเที่ยว จำนวน ๖ ภาษา


1. ภาษาไทย
Download


2. ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียDownload


3. ภาษาฝรั่งเศสDownload


4. ภาษาเยอรมันDownload


5. ภาษาเวียดนามDownload


6. ภาษาอิตาเลี่ยนDownload