รูปถ่ายพิธีมอบเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยว มาตรฐานกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561