รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์การฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวให้กับมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) เพื่อปฎิบัติงานในพระบรมมหาราชวัง (รุ่นที่ ๓ ภาษาอังกฤษ)

ดาวน์โหลดเอกสาร