ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวให้มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) เพื่อปฎิบัติงานในพระบรมมหาราชวัง (รุ่นที่ ๓ ภาษาอังกฤษ)ดาวน์โหลดเอกสาร