กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินครั้งที่ 1 ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) เป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักพัฒนาการท่องเที่ยว

ดาวน์โหลดเอกสาร