ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงาน ณ กองทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ กลุ่มวิชาการและมาตรฐานธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยว

ดาวน์โหลดเอกสาร