แบนเนอร์

ที่อยู่กรมการท่องเที่ยว

สนามกีฬาแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร : 0-2219-4010-17, แฟกซ์ : 0-2216-6908
อีเมล์ : [email protected]

Call Center : 02 401 1111 บริการ 24 ชั่วโมง

การเดินทาง

รถปรับอากาศ สาย 11, 73, 73ก, 93, 113, 157, 183, 204
รถธรรมดา สาย 15, 47, 48, 93, 73, 73ก, 113, 204
รถไฟฟ้า สถานีสนามกีฬาแห่งชาติ
รถไฟฟ้าใต้ดิน สถานีสามย่าน , สถานีหัวลำโพง
เรือโดยสาร ขึ้นท่าสะพานหัวช้างหรือ
ท่าเจริญผล (หลังห้างโลตัส)

ข้อมูลสำหรับติดต่อกรมการท่องเที่ยว

ชื่อ - นามสกุล*
หมายเลขบัตรประชาชน*
หมายเลขโทรศัพท์*
อีเมล์*
หัวข้อติดต่อ*