ปฏิทินกิจกรรม


รองอธิบดี(นายสันติ)-เข้าร่วมพิธีเปิดการสัมมนาและการบรรยายพิเศษเพื่อบูรณาการความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างกรมการท่องเที่ยวและสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด

วันที่เริ่มกิจกรรม : พฤหัส 24 สิงหาคม 2560 - ศุกร์ 25 สิงหาคม 2560

รายละเอียด