ผอ.กลท-เดินทางไปราชการจังหวัดภูเก็ต

ลงวันที่ ศุกร์ 17 มีนาคม 2560

ผอ.กบท-ปฏิบัติราชการกรมการท่องเที่ยว

ลงวันที่ ศุกร์ 17 มีนาคม 2560

ผอ.กทม-ปฏิบัติราชการกรมการท่องเที่ยว

ลงวันที่ พฤหัส 16 มีนาคม 2560

1