ปฏิทินกิจกรรม


อธิบดี-เข้าร่วมพิธีเปิดงาน Taiwan One More Time

ลงวันที่ ศุกร์ 23 มิถุนายน 2560

รองอธิบดี(นายสันติ)-ประชุมงบอุดหนุนชุมชน

ลงวันที่ ศุกร์ 23 มิถุนายน 2560

อธิบดี-ร่วมงานแถลงข่าวเทศกาลภาพยนตร์

ลงวันที่ พฤหัส 22 มิถุนายน 2560

11