ปฏิทินกิจกรรม


อธิบดี-ประชุมคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยว

ลงวันที่ อังคาร 22 สิงหาคม 2560

อธิบดี-รมว. ขอหารือ กฎหมาย MRA

ลงวันที่ จันทร์ 21 สิงหาคม 2560

อธิบดี-ประชุมเรื่อง Tax lncentive for Tourists

ลงวันที่ ศุกร์ 18 สิงหาคม 2560

2