ปฏิทินกิจกรรม


วันหยุดราชการ

ลงวันที่ จันทร์ 14 สิงหาคม 2560

อธิบดี-ปฎิบัติราชการกรมการท่องเที่ยว

ลงวันที่ ศุกร์ 11 สิงหาคม 2560

อธิบดี-Morning brief

ลงวันที่ พุธ 09 สิงหาคม 2560

5