ผู้อำนวยการกองพัฒนาบริการท่องเที่ยว

ข้อมูลผู้บริหาร


นางสาววันทนา แจ้งประจักษ์

ตำแหน่ง
รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่ สนามกีฬาแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 1
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ :
โทรสาร   :
e-mail :