รวมภาพกิจกรรมกลุ่มตรวจสอบภายใน

ร่วมแถลงข่าวการจัดนิทรรศการศิลปะเพื่อคนตาบอด ศิลปกรรมรูปปั้น เมืองท่องเที่ยว ที่สัมผัสได้


ด้วยกรมการท่องเที่ยว ได้กำหนดจัดงานแถลงข่าวการจัดนิทรรศการศิลปะเพื่อคนตาบอด ศิลปกรรมรูปปั้น เมืองท่องเที่ยว ที่สัมผัสได้

" 12 เมืองต้องห้ามพลาด Plus "

ในวันที่ 22 มิถุนายน 2559 ณ ห้องกมลทิพย์ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพมหานคร ในการนี้ สำนักพัฒนาบริการท่องเที่ยว ได้เชิญกลุ่มตรวจสอบภายในเข้าเป็นเกียรติงานแถลงข่าวครั้งนี้ด้วย
"; //print_r($album); ?>

ชื่อ :
แสดงความคิดเห็น :
ให้คะแนน

;