รายชื่อบริษัทนำเที่ยว

กรมการท่องเที่ยว ชวนประกวดถ่ายภาพโฮมสเตย์ ชิงเงินรางวัล 150,000 บาท


กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เชิญชวนประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดเพศและวัย ส่งภาพถ่ายโฮมสเตย์ที่ได้รับเครื่องหมายมาตรฐาน “โฮมสเตย์ไทย”จากกรมการท่องเที่ยว จำนวน 138 แห่งทั่วประเทศ (ดูรายละเอียดได้ที่ www.homestay.net) ในหัวข้อ “ภาพแห่งความประทับใจ ในมาตรฐานโฮมสเตย์” ด้วยมุมมองภาพที่แปลกใหม่ สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวที่ได้ไปสัมผัส เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบ โฮมสเตย์ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย สามารถส่งภาพถ่ายเป็นภาพฟิล์ม หรือภาพจากกล้องดิจิตอล ได้แล้ววันนี้ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2556 เพื่อชิงเงินรางวัล 150,000 บาท ดูรายละเอียดการประกวด รายชื่อ 138 โฮมสเตย์ และ
ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://61.19.236.137/tourism/th/home/detail.php?id=2689


;