รายละเอียดข่าว

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ อาสาสมัครอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และวัน เวลา สถานที่สอบสัมภาษณ์

ดาวน์โหลดเอกสาร