รายละเอียดข่าว

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์อาสาสมัครอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว (ลูกจ้างเหมาบริการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ดาวน์โหลดเอกสาร