รายละเอียดข่าว

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุของกรมการท่องเที่ยว

ดาวน์โหลดเอกสาร