รายละเอียดข่าว

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ ๑ ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักพัฒนาการท่องเที่ยว

ดาวน์โหลดเอกสาร