รายละเอียดข่าว

ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับการอบรมหลักสูตรผู้สอนระดับประเทศ (National Trainer : NT) และผู้ประเมินระดับประเทศ (National Assessor : NA) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

 

 


อ่านข้อมูลข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน (MRA on TP) เพิ่มเติมที่นี่ คลิก

 

ดาวน์โหลดเอกสาร