รายละเอียดผู้เยี่ยมเยือนและรายได้ปี 2551
รายละเอียดผู้เยี่ยมเยือนและรายได้ปี 2551
 
 
รายละเอียดผู้เยี่ยมเยือนและรายได้ปี 2551
 
 
 
ภาคกลาง
ภาคตะวันตก
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคใต้
ภาคเหนือ

 

 
Guest Arrivals at Accommodation Establishments IN THAILAND Year 2008
 
 
Jan-Mar
Apr-Jun
July-Sep
Oct-Dec
Bangkok
Central
West
East
North East
South
North

 

 
INTERNATIONALTOURIST ARRIVALS (By Nationality)
 
 
(มีการปรับปรุงข้อมูลใหม่ 19/08/52)
January-December

 

 
INTERNATIONAL TOURIST ARRIVALS TO THAILAND
(BY NATIONALITY AT SUVARNABHUMI INTERNTIONAL AIRPORT
 
 
(มีการปรับปรุงข้อมูลใหม่ 19/08/52)
January-December

 

 
AVERAGE EXPENDITURE OF INTERNATIONAL TOURIST ARRIVALS
BY EXPENDITURE ITEM 2008
 
 
 
AVERAGE EXPENDITURE OF INTERNATIONAL TOURIST ARRIVALS BY EXPENDITURE ITEM 2008

 

 
TOURISM RECEIPTS FROM INTERNATIONAL TOURIST ARRIVALS 2008
 
 
 
TOURISM RECEIPTS FROM INTERNATIONAL TOURIST ARRIVALS 2008

 

 
AVERAGE EXPENDITURE OF OUTGOING THAI TRAVELLERS 2008
 
 
 
AVERAGE EXPENDITURE OF OUTGOING THAI TRAVELLERS 2008

 

 
TOURISM EXPENDITURE BY OUTGOING THAI TRAVELLERS 2008
 
 
 
TOURISM EXPENDITURE BY OUTGOING THAI TRAVELLERS 2008

 

 
ข้อมูลผู้เยี่ยมเยือนและรายได้ ปี 2551
 
   
ผู้เยี่ยมเยือน
รายได้จากการท่องเที่ยว

 

<
 
Guest Arrivals at Accommodation Establishments IN THAILAND Year 2008
 
 
January-June
July-December
Bangkok
Central
West
East
North East
South
North

 

 
Accommodation Establishments of Tourist Attraction in Thailand
 
 
Jan-Mar
Apr-Jun
July-Sep
Oct-Dec
สรุป

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Tel No. : 02 219 4010-17 Ext.735