สถิติการถ่ายทำภาพยนตร์

สถิติการถ่ายทำภาพยนตร์


จำนวนประเทศที่เข้ามาถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย ช่วงปี พ.ศ. 2553 – 2558 (มกราคม - ตุลาคม)

ดาวน์โหลดเอกสาร