สถิติการถ่ายทำภาพยนตร์

สถิติการถ่ายทำภาพยนตร์


จำนวนประเทศที่เข้ามาถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2558 (ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558)

ดาวน์โหลดเอกสาร