สถิตินักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทย (รายสัญชาติ)
INTERNATIONAL TOURIST ARRIVALS TO THAILAND 2013 (BY NATIONALITY )
 

INTERNATIONAL TOURIST ARRIVALS TO THAILAND 2013
(BY NATIONALITY )

Month
Download file
January
 
February
 
March
 
April
May
June
July
August
September
October
November
December
January - December
 

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
 

Tel No. : 02 219 4010-17 Ext.735