สถิตินักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางออกนอกประเทศ
OUTBOUND 2014 January-December
 
Month Download file
TOURISM EXPENDITURE BY
OUTGOING THAI TRAVELLERS
AVERAGE EXPENDITURE OF
OUTGOING THAI TRAVELLERS BY
EXPENDITURE ITEM
AVERAGE EXPENDITURE OF
OUTGOING THAI TRAVELLERS BY
EXPENDITURE ITEM PACKAGE TOUR
AVERAGE EXPENDITURE OF
OUTGOING THAI TRAVELLERS BY
EXPENDITURE ITEM Non PACKAGE TOUR


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Tel No. : 02 219 4010-17 Ext.735