สถิตินักท่องเที่ยวภายในประเทศ (แยกตามภูมิภาค)
INTERNAL TOURISM 2012
 

INTERNAL TOURISM 2012
(BY REGION)

   
Bangkok
Central
East
North
Northeast
South
West
whole kingdom

 

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 

Tel No. : 02 219 4010-17 Ext.735


วันที่ประกาศ 6 พ.ย. 2559