สถิติผู้เดินทางเข้า-ออกราชอาณาจักร

สถิติผู้เดินทางเข้า-ออกราชอาณาจักร


สถิติผู้เดินทางเข้า - ออกราชอาณาจักร 5 ท่าอากาศยาน เดือนตุลาคม 2559 (สุวรรณภูมิ, ดอนเมือง, เชียงใหม่, ภูเก็ต, หาดใหญ่)