สถิติผู้เดินทางเข้า-ออกราชอาณาจักร

สถิติผู้เดินทางเข้า-ออกราชอาณาจักร


สถิติผู้เดินทางเข้า - ออกราชอาณาจักร 5 ท่าอากาศยาน เดือนตุลาคม 2559 (สุวรรณภูมิ, ดอนเมือง, เชียงใหม่, ภูเก็ต, หาดใหญ่)

สถิติผู้เดินทางเข้า - ออกราชอาณาจักร 5 ท่าอากาศยาน เดือนกันยายน 2559 (สุวรรณภูมิ, ดอนเมือง, เชียงใหม่, ภูเก็ต, หาดใหญ่)

สถิติผู้เดินทางเข้า - ออกราชอาณาจักร 5 ท่าอากาศยาน เดือนสิงหาคม 2559 (สุวรรณภูมิ, ดอนเมือง, เชียงใหม่, ภูเก็ต, หาดใหญ่)

สถิติผู้เดินทางเข้า - ออกราชอาณาจักร 5 ท่าอากาศยาน เดือนกรกฎาคม 2559 (สุวรรณภูมิ, ดอนเมือง, เชียงใหม่, ภูเก็ต, หาดใหญ่)

สถิติผู้เดินทางเข้า - ออกราชอาณาจักร 5 ท่าอากาศยาน เดือนมิถุนายน 2559 (สุวรรณภูมิ, ดอนเมือง, เชียงใหม่, ภูเก็ต, หาดใหญ่)

สถิติผู้เดินทางเข้า - ออกราชอาณาจักร 5 ท่าอากาศยาน เดือนพฤษภาคม 2559 (สุวรรณภูมิ, ดอนเมือง, เชียงใหม่, ภูเก็ต, หาดใหญ่)

สถิติผู้เดินทางเข้า - ออกราชอาณาจักร 5 ท่าอากาศยาน เดือนมีนาคม 2559 (สุวรรณภูมิ, ดอนเมือง, เชียงใหม่, ภูเก็ต, หาดใหญ่)

สถิติผู้เดินทางเข้า - ออกราชอาณาจักร 5 ท่าอากาศยาน เดือนเมษายน 2559 (สุวรรณภูมิ, ดอนเมือง, เชียงใหม่, ภูเก็ต, หาดใหญ่)

สถิติผู้เดินทางเข้า - ออกราชอาณาจักร 5 ท่าอากาศยาน เดือนกุมภาพันธ์ 2559 (สุวรรณภูมิ, ดอนเมือง, เชียงใหม่, ภูเก็ต, หาดใหญ่)

สถิติผู้เดินทางเข้า - ออกราชอาณาจักร 5 ท่าอากาศยาน เดือนมกราคม 2559 (สุวรรณภูมิ, ดอนเมือง, เชียงใหม่, ภูเก็ต, หาดใหญ่)

1