สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขต 1

230/31 – 32 ถ.มิตรภาพหนองคาย โครงการราชสีมาอเวนิว
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร : 044 - 248740 044 - 248741
แฟกซ์ : 044 - 248742

สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขต 2

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
288 ม.2 ถ. วารินชำราบ – พิบูลมังสาหาร
อ. วารินชำราบ จ. อุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์: 045 - 252714
แฟกซ์ : 045 - 252715

สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขต 3

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย
บริเวณศูนย์ราชการ ต.หนองกอมเกาะ
อ.เมือง จ.หนองคาย 43000
โทรศัพท์: 0 - 4241 – 1771
แฟกซ์ : 0 - 4241 – 1771

 

;