สำนักงานเลขานุการกรม


 

ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ปีที่ 28

จัดการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำ” รุ่นที่ 1

จัดการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำ” รุ่นที่ 1

ประกาศกรมการท่องเที่ยว รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ด้วยกรมการท่องเที่ยว มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

คำสั่งกรมการท่องเที่ยวเกี่ยวกับการจัดตั้งกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมของกรมการท่องเที่ยว

ประกาศกรมการท่องเที่ยว เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

ขับรถเที่ยวให้สนุก แวะเติมความสุขให้ทั่วไทย ปี 2 (Drive & Stay 2013)

ภูเก็ตอันดามันฮาลาล เพื่อการท่องเที่ยว ปี 2555

กรุงเทพมหานคร ถูกจัดอันดับให้เป็นเมืองที่ดีที่สุดในโลก อันดับ 1 อีกครั้ง เป็นปีที่สองติดต่อกัน

การแสดงโขน-ศาลาเฉลิมกรุง ปี ๒๕๕๕

พิธีเปิดงานโครงการอบรม อาสาแจ้งเหตุ ระวังภัยให้กับตำรวจท่องเที่ยว

ประชุมผู้บริหารกรมการท่องเที่ยว จัดโดยกองกลาง

งานสังสรรค์ ปีใหม่ 2555 ของสำนักพัฒนาบริการท่องเที่ยว

ข้าราชการสังกัดกองวิชาการท่องเที่ยวได้อวยพรในโอกาสวันขึ้นปีใหม่แด่นาย ขจร วีระใจ รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว