หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมการท่องเที่ยว
หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมการท่องเที่ยว

วันที่ประกาศ 27 พ.ค. 2559
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร