แผ่นพับประชาสัมพันธ์กองทุนคุ้มครองธุรกิจนำเที่ยว (11 ภาษา)

 


                            
              ภาษาไทย                                     ภาษาเกาหลี                                       ภาษาจีน                    
               ภาษาญี่ปุ่น                                      ภาษารัสเซีย                                   ภาษาอังกฤษ

 

 

               

                  บาฮาซาอินโดนีเซีย                                                                ฝรั่งเศส

 

 

               

                            เยอรมัน​                                                                         เวียดนาม

 

 

                            อิตาเลี่ยน

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
;