Highlightสำนักเลขานุการกรม

"ร่วมงานครบรอบ 84 ปีวันคล้ายวันสถาปนากรมประชาสัมพันธ์"

วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. นางสาวจันทร์จิรา จันทนจุลกะ เลขานุการกรม ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมการท่องเที่ยว  ร่วมงานครบรอบ 84 ปีวันคล้ายวันสถาปนากรมประชาสัมพันธ์ ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์

   


 

"ร่วมงานครบรอบ 84 ปีวันคล้ายวันสถาปนากรมประชาสัมพันธ์"

วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. นางสาวจันทร์จิรา จันทนจุลกะ เลขานุการกรม ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมการท่องเที่ยว  ร่วมงานครบรอบ 84 ปีวันคล้ายวันสถาปนากรมประชาสัมพันธ์ ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์

   


;