Highlight

ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมการท่องเที่ยว เข้าร่วมคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการ

วันที่ 12 มิถุนายน 2561 นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว และนายบุญเสริม ขันแก้ว ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมการท่องเที่ยว เข้าร่วมคณะ รมว.กก. เพื่อประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ครั้งที่ 4/2561 ระหว่างวันที่ 11 - 12 มิถุนายน 2561 ณ จังหวัดพิจิตรและนครสวรรค์ 

ทั้งนี้ ในช่วงบ่ายอธิบดีกรมการท่องเที่ยว ได้มอบหมายให้ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาชุมชนบ้านแก่ง และบริษัท กล้า แกร่ง จำกัด ณ จังหวัดนครสวรรค์

 

 

 

 

 

 

 

 ;