พระราชกฤษฎีกากฎหมายท่องเที่ยว

พระราชกฤษฎีกากฎหมายท่องเที่ยว


พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนชื่อสำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว เป็นกรมการท่องเที่ยว พ.ศ.2553

1