Chief information office

ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO)

นายอักษร  แสนใหม่

ตำแหน่ง
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO)
ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่ สนามกีฬาแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เบอร์โทร : -
โทรสาร : -
อีเมล์ : -

 


  • ไม่พบกิจกรรมของวันนี้
  •